Financieel verslag 2016, 2015, 2014, 2013

 

6 concerten

4 concerten

5 concerten

5 concerten

Haarlems Bach Ensemble

 

 

 

 

 

 

 

2016

2015

2014

2013

Inkomsten:

 

 

 

 

 

Contributies

 

10.595,00

9.875,80

10.395,00

10.807,50

Renten

 

107,87

196,97

267,27

237,27

Donaties

 

3.207,50

4.522,00

3.225,00

1.745,00

Concertopbrengsten BIB (regulier)

 

15.632,64

9.042,99

13.328,08

11.867,55

Incidentele baten concerten

 

1.776,91

0,00

0,00

0,00

Subsidie gemeente

 

2.887,43

3.467,51

3.021,23

2.386,39

Overige subsidie

 

5.500,00

2.000,00

1.000,00

750,00

Sponsoring en advertenties

 

1.425,51

150,00

750,00

1.000,00

Overige inkomsten

 

420,00

0,00

463,73

165,28

Totaal inkomsten

 

41.552,86

29.255,27

32.450,31

28.958,94

 

 

 

 

 

 

Uitgaven:

 

 

 

 

 

Dirigent

 

-15.804,87

- 11.934,69

- 11.336,66

- 10.738,94

Concertmeester

 

-1.500,00

- 1.500,00

- 1.500,00

- 1.500,00

Stemtesten / Workshops

 

- 535,00

- 425,00

- 0,00

- 200,00

Zaalhuur

 

- 7.572,00

- 3.920,00

- 4.125,00

- 3.615,00

Secretariaatskosten

 

- 673,50

- 476,36

- 414,56

- 365,67

Incidentele kosten barokstokken (onderhoud)

- 70,00

- 60,00

- 1.300,00

- 55,00

Instrumentenverzekering

 

- 166.98

- 75,02

- 75,02

- 75,02

Concerten (reguliere kosten)

 

- 17.226,09

- 7.603,82

- 9.486,75

- 9.364,03

Incidentele kosten concerten

 

- 2.958,04

- 0,00

- 203,00

- 0,00

Overige kosten

 

- 2.549,82

- 980,22

- 408,80

- 680,71

Totaal kosten

 

- 49,056,30

- 26.975,11

- 28.849,79

- 26.594,19

 

 

 

 

 

 

Resultaat jaar

 

- 7,503,44

2.280,16

3.600,52

2.364,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaarrekening

jaarrekening

 

jaarrekening

jaarrekening

vermogensoverzicht (balans)

2016

2015

 

2014

2013

 

 

 

 

 

 

liquide vermogen per 01/01 (giro/bank)

29,964,02

27.683,86

24.083,34

21.718,59

kas 01/01

 

0,00

0,00

0,00

0,00

liquide vermogen per 31/12 (giro/bank)

22,511,07

29.964,02

27.683,86

24.083,34

kas 31/12

 

0,00

0,00

0,00

0,00

vorderingen op debiteuren per 31/12

 

0,00

0,00

0,00

0,00

vooruitbetaald concerten per 31/12

0,00

0,00

0,00

0,00

 

schulden aan crediteuren per 31/12

 

0,00

0,00

- 1.675,62

- 660,86

waarde barokstokken 31/12

 

3.779,24

4.446,17

5.230,79

4.136,62

totaal eigen vermogen 31/12

 

26.290,31

34.410,19

31.239,03

27.559,10

 

 

 

 

 

 

aantal leden per 31/12

 

43

39

42

43