Overzichtsfoto van het HBE. Door de foto aan te klikken, kan een groter exemplaar zichtbaar gemaakt worden. Dat kan gedownload worden. De resolutie hiervan is behoorlijk goed. Om een kwaliteitsfoto te bemachtigen, moet contact worden opgenomen met Remmelt van Veelen.