ANBI status

Doelstelling.

De vereniging Haarlems Bachensemble stelt zich ten doel om, onder de naam ďBach in de BinnenstadĒ, de muziek van Johann Sebastiaan Bach en andere componisten voor breed publiek in Haarlem uit te voeren.

Beleidsplan

De vereniging tracht dit doel te bereiken door regelmatig concerten te geven. De concerten zijn gratis toegankelijk. De concerten worden uitgebreid aangekondigd met en in de verschillende media. In het programmaboekje van de concerten staat een uitgebreide toelichting op de uit te voeren werken. Tijdens de concerten wordt regelmatig aan het publiek de gelegenheid gegeven om mee te zingen in ťťn van de koralen. Voor verhoging van de kwaliteit van het ensemble worden extra studiedagen georganiseerd. Daarnaast vindt een periodieke toetsing plaats van de kwaliteit van de individuele leden met een gericht advies. De vereniging beschikt over barokstrijkstokken om een meer authentieke klank te bereiken. Aan jonge, aankomende zangers wordt de gelegenheid gegeven om als solist met een orkest voor publiek op te treden. De vereniging werft geld door contributies van de leden, een collecte na ieder concert, donaties, een subsidie van de gemeente Haarlem en subsidies van fondsen. De vereniging beschikt over een financiŽle reserve. Deze reserve dient om bijzondere werken uit te kunnen voeren.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging ontvangt geen vergoeding, alleen voor gemaakte reŽle onkosten. De dirigent wordt betaald volgens de richtlijnen van de KCZB.

FinanciŽn

Financieel jaarverslag 2013, 2014, 2015 2016 Vermogensoverzicht.

 

Activiteiten in 2016

In 2016 werden zes concerten gegeven.
Vanwege het 60-jarig bestaan van het ensemble werd op 13 en 14 februari twee keer de Hohe Messe, BWV 232, van J.S. Bach uitgevoerd.
Op 16 april werden de Cantate "Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben, BWV 102, en de Mis in G klein, BWV 235, beide van J.S. Bach uitgevoerd.
Op 11 juni werden de Cantate "Singet dem Hern ein neues Lied" van G.P. Telemann, het "Magnificat" in A van J.D. Heinichen en het "Miserere" van J.A. Hasse uitgevoerd.
Op 8 oktober werden de Cantate "Wo soll ich fliehen hin? ", BWV 5 en Cantate "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" BWV 76 van J.S. Bach uitgevoerd.
Op 10 december werden de Cantate "Jesu, nun sei gepreiset" , BWV 41 en Cantate "Christen, ältzet diesen Tag", BWV 63, van J.S. Bach uitgevoerd.
Verder was in november nog een jubileumviering voor de donateurs en de leden van het ensemble.

Postadres:

D. Grijns

Camplaan 11,

2103 GT Heemstede

 

RSIN: 810848545

 

Mogelijkheden voor aftrek van giften.

Giften aan instellingen die een ANBI status hebben, zijn aftrekbaar, voor zover ze meer dan 1% bedragen van uw belastbaar inkomen.Voor culturele instellingen met een ANBI status, zoals het HBE, mag dan 125% van de schenking worden afgetrokken. Informatie hierover kunt u vinden op de belastingdienst.

Meer aftrekmogelijkheden kunnen gerealiseerd worden als een periodieke schenking wordt gedaan. Daartoe moet dan in een overeenkomst worden vastgelegd dat u 5 jaar eenzelfde bedrag schenkt. Hierover kunt contact opnemen met de penningmeester Dirk Grijns