Lid worden?

Het Haarlems Bach Ensemble is een vereniging van betalende leden die tot doel heeft muziek van J.S. Bach en zijn tijdgenoten uit te voeren. Alle leden zijn ervaren amateurs en de zangers hebben allen zangles, of in ieder geval langere tijd zangles gehad. De strijkers spelen sinds enige jaren met speciale barokstokken hetgeen mede bijdraagt aan de eigen klank en kwaliteit van het ensemble. De repetities vinden plaats op maandagavond van 19.45 - 22.30 uur in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem.

Als u belangstelling heeft te zingen of te spelen in het Haarlems Bach Ensemble kunt u zich voor inlichtingen wenden tot:: Egge Tijsseling