Bestuur

 

Bestuur
Voorzitter - Egge Tijsseling
Vice voorzitter - Roald Jacobs
Secretaris - Diane Dorreboom
Penningmeester – Fred Smeele 
Lid - Froukje Holtrop

Impresariaat:
Jetty van Veelen

Public relations

Anne van Cruchten