ANBI

Het Haarlems Bach Ensemble is aangemerkt als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daarmee zijn er voor giften gunstige belastingvoorwaarden. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Werkwijze.

De schenker stuurt een ingevulde en getekende Overeenkomst Periodieke Gift

naar het correspondentie adres van het HBE (zie bij contact op deze site). Deze overeenkomst wordt ingevuld en ondertekend terug gestuurd naar de schenker, die het bewaart om aan de Belastingdienst op diens verzoek te kunnen tonen.

Meer informatie over het HBE als ANBI instelling vindt u in het standaardformulier voor publicatieplicht

Verdere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de penningmeester en op www.belastingdienst.nl/anbi, of op www.anbi.nl.

RSIN: 810848545