Beleidsplan

Doelstelling
De vereniging Haarlems Bachensemble stelt zich ten doel om, onder de naam “Bach in de Binnenstad”, de muziek van Johann Sebastiaan Bach en andere componisten uit die tijd voor een breed publiek in Haarlem uit te voeren met een zo hoog mogelijke kwaliteit.


Beleidsplan


De vereniging tracht dit doel te bereiken door regelmatig concerten te geven. Deze concerten zijn gratis toegankelijk. De concerten worden uitgebreid aangekondigd met en in de verschillende media. In het programmaboekje van de concerten staat een uitgebreide toelichting op de uit te voeren werken. Tijdens de concerten wordt regelmatig aan het publiek de gelegenheid gegeven om mee te zingen met één van de cantate koralen. Voor verhoging van de kwaliteit van het ensemble worden extra studiedagen georganiseerd. Daarnaast vindt een periodieke toetsing plaats van de kwaliteit van de individuele leden met een gericht advies. De vereniging beschikt over barokstrijkstokken om een meer authentieke klank te bereiken. Aan jonge, aankomende zangers wordt de gelegenheid gegeven om als solist met een orkest voor publiek op te treden. De vereniging werft inkomsten door contributies van de leden, een collecte na ieder concert, donaties, een subsidie van de gemeente Haarlem en subsidies van fondsen. De vereniging beschikt over een financiële reserve. Deze reserve dient om bijzondere werken uit te kunnen voeren.