Donateur worden

Het Haarlems Bach Ensemble is een vereniging zonder winstoogmerk.
Om te kunnen musiceren krijgen wij subsidie van de Gemeente Haarlem en van het Predikfonds van de Doopsgezinde Gemeente. Tevens betalen de koor-en orkestleden contributie. De concerten zijn vrij toegankelijk, maar kunnen slechts georganiseerd worden als voldoende vrijwillige bijdragen de kosten van zaalhuur en solisten dekken. Mede daarom wordt na afloop van het concert gecollecteerd.

Donaties
Wij stellen het buitengewoon op prijs als u ons wil ondersteunen door donateur te worden. Als donateur kunt u plaatsen reserveren, krijgt u voor elk concert een aankondiging en een uitgebreide toelichting op het programma per email toegestuurd.

Plaats reserveren
Bij een bijdrage van minimaal € 60,00 per jaar kunt u voor ieder concert 1 plaats op naam  reserveren.

Indien u een legaat overweegt, verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester, Fred Smeele.